WORKSHOP-TẬP HUẤN

CÁC BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN THOÁI HÓA KHỚP GỐI THÁNG 11/2017 - TIẾNG ANH
Công khai

CÁC BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN THOÁI HÓA KHỚP GỐI THÁNG 11/2017 - TIẾNG ANH

11:52, 22/11/2017

Các Anh/Chị đồng nghiệp có thể tải bài giảng về tham khảo. TRÂN TRỌNG
Chi tiết
BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016
Công khai

BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016

14:15, 14/11/2016

Các Anh / Chi đồng nghiệp có thể tải bài giảng của các Giáo sư - Bác sĩ của lớp tập huấn về tham khảo. Trân trọng
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :