Tổng đài 1080

Gọi tổng đài 1080 trước 1 ngày để đăng ký khám phòng khám yêu cầu và theo hẹn

Gọi tổng đài 1080 để lấy giờ khám, hạn chế thời gian chờ đợi

kham-dv