QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU THUỐC GENERIC NĂM 2019

17:19, 07/09/2019

Screen_Shot_2019-09-07_at_11.19.54_PMScreen_Shot_2019-09-07_at_11.20.05_PM

Xem chi tiết danh sách nhà thầu: 09_2019/686QYBVCTCH.pdf


Nguồn: Khoa Dược
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :