QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ NĂM 2019

17:07, 07/09/2019

Screen_Shot_2019-09-07_at_11.09.42_PMScreen_Shot_2019-09-07_at_11.09.57_PM

Xem chi tiết danh sách nhà thầu: /09_2019/685QYBVCTCH.pdf


Nguồn: Khoa Dược
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :