Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói biệt dược gốc hoặc tương đương

11:27, 05/08/2018

Screen_Shot_2018-08-05_at_5.34.36_PMScreen_Shot_2018-08-05_at_5.34.48_PMScreen_Shot_2018-08-05_at_5.35.04_PM

Xem chi tiết tại đây08_2018/754QY.pdf


Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ