Phẫu thuật theo yêu cầu

- Bệnh viện có triển khai mổ theo yêu cầu cho bệnh nhân, do BVCTCH quá tải nên mục đích chính của mổ yêu cầu là để giảm thiểu thời gian chờ đợi của bệnh nhân

 

- Mổ yêu cầu bắt đầu sau giờ làm việc và thứ bảy

 

- Chủ nhật không mổ

 

- Mổ yêu cầu thường là các bệnh nhẹ