Phẫu thuật theo bảo hiểm y tế

Bệnh nhân được sử dụng bảo hiểm trong vấn đề phẫu thuật

Khi nhập viện để phẫu thuật, có giấy chuyển tuyến sẽ được hưởng bảo hiểm nhiều hơn nếu không có giấy chuyển tuyến (hưởng bảo hiểm tiền công phẫu thuật, tiền xét nghiệm, tiền nằm viện), tiền dụng cụ kết hợp xương tùy trường hợp mà bảo hiểm có thanh toán hay không.

Nhập viện cấp cứu không cần có giấy chuyển tuyến.