PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

Phác đồ điều trị của BV CTCH TPHCM là tâm huyết của tập thể nhân viên BV, đặc biệt là của các Bác sĩ, các khoa lâm sàng, Ban giám đốc BV CTCH cám ơn các nhân viên y tế của BV CTCH tham gia biên soạn cuốn phác đồ

Phác đồ điều trị phát hành bao gồm 2 tập (tập 1 và tập 2) là bản quyền của BV CTCH

Để tôn trọng chất xám của tập thể nhân viên BV CTCH nhất là của các Bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ đã tham gia biên soạn 2 cuốn phác đồ điều trị, để chi trả kinh phí in ấn 2 cuốn sách phác đồ, BV CTCH sẽ bán sách phác đồ điều trị: Tập 1 giá 275.000 VNĐ, tập 2 giá 220.000 VNĐ

 

IMG_1608IMG_1605