PAGET'S DISEASE OF BONE

14:11, 27/06/2018

Screen_Shot_2018-06-27_at_8.16.38_PMScreen_Shot_2018-06-27_at_8.16.48_PMScreen_Shot_2018-06-27_at_8.17.02_PMScreen_Shot_2018-06-27_at_8.17.20_PM

........................................

Tác giả bài viết: ThsBs Ngô Viết Nhuận

TẢI TOÀN VĂN TẠI ĐÂY /06_2018/Paget_Disease.pdf


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :