KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

03:36, 28/02/2018

Screen_Shot_2018-03-12_at_11.38.07_PM

Screen_Shot_2018-03-12_at_11.31.35_PMScreen_Shot_2018-03-12_at_11.31.44_PMScreen_Shot_2018-03-12_at_11.31.54_PM

KHAI TRƯƠNG 01/03/2018

CÔNG MỘT LẦN KHÁM LÀ 300.000 VNĐ

 

 


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ