Hội thảo Hội nghị

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

08:24, 18/09/2018

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ XXIV

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

Hội nghị thường niên kết hợp năm 2018

Hội nghị thường niên kết hợp năm 2018

14:20, 06/08/2018

Từ 31/10/2018 đến 03/11/2018
TẬP HUẤN NỘI SOI KHỚP GỐI VÀ KHỚP VAI

TẬP HUẤN NỘI SOI KHỚP GỐI VÀ KHỚP VAI

14:45, 12/07/2018

Tập huấn 2 ngày 18-19/07/2018 bao gồm bài giảng, mổ thị phạm, mổ trên xác ....
Thông báo: Hội nghị phẫu thuật thần kinh Việt nam lần thứ 19

Thông báo: Hội nghị phẫu thuật thần kinh Việt nam lần thứ 19

20:36, 01/07/2018

Tại BV Đa khoa tỉnh Kiên giang 30/11 -1/12/2018

Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ