Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tháng 05 năm 2018

08:06, 03/03/2018

 

Screen_Shot_2018-03-03_at_5.05.48_PM

Screen_Shot_2018-03-03_at_5.08.24_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_4.57.56_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_4.58.30_PM

Screen_Shot_2018-03-03_at_5.13.55_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.03.34_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.03.51_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.04.26_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.04.42_PM

Screen_Shot_2018-03-03_at_5.04.56_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.05.17_PMScreen_Shot_2018-03-03_at_5.05.30_PM


Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ