Hoạt động - Sự kiện

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH  THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH THÁNG 05-2018

16:03, 08/05/2018

Hội nghị các ngày thứ 5,6,7 (10,11 và 12/05/2018)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

16:00, 03/05/2018

Đăng ký mua và nhận sách tại: BsCKII Hồ Văn Thạnh - Phó phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp - BV CTCH TPHCM, số điện thoại 028-38366995.
 
LOÃNG XƯƠNG

LOÃNG XƯƠNG

14:24, 23/05/2018

BỆNH LOÃNG XƯƠNG.
DẤU HIỆU CỦA BỆNH ĐIẾC

DẤU HIỆU CỦA BỆNH ĐIẾC

20:08, 21/05/2018

Dấu hiệu của bệnh điếc.
CHỮ BÁC SĨ

CHỮ BÁC SĨ

15:21, 16/05/2018

CHỮ BÁC SĨ