Hoạt động - Sự kiện

KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

10:36, 28/02/2018

KHAI TRƯƠNG 01/03/2018
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 27/02/2018

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 27/02/2018

12:02, 15/02/2018

NGÀY HIẾN MÁU .....ĐANG ĐẾN .... LÀ SÁNG THỨ BA 27/02 TẠI HỘI TRƯỜNG C
SẮP KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM VIP

SẮP KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM VIP

21:57, 01/02/2018

Dự kiến tháng 03/2018
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

12:13, 29/10/2017

THỨ HAI VÀ THỨ BA 6-7/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A-BVCTCH