Đề tài cấp cơ sở

Khảo sát những biến chứng thần kinh kết hợp gãy trên 2 LC trẻ em
Công khai

Khảo sát những biến chứng thần kinh kết hợp gãy trên 2 LC trẻ em

08:40, 29/04/2018

Tác giả: Bs Phan Quang Trí - Bs Võ Hòa Khánh, đề tài khoa học cấp cơ sở 2016
Chi tiết
VẠT DA CÓ CUỐNG NGÓN TAY
Công khai

VẠT DA CÓ CUỐNG NGÓN TAY

15:07, 07/06/2017

Tác giả: Võ Hòa Khánh  Đề tài cấp cơ sở 2011.
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :