Đào tạo

CHIÊU SINH LỚP VI PHẪU TẠO HÌNH CƠ BẢN KHÓA 34/2019

CHIÊU SINH LỚP VI PHẪU TẠO HÌNH CƠ BẢN KHÓA 34/2019

09:42, 05/06/2019

Khai giảng ngày 02/07/2019, khóa 3 tháng, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục về VPTH theo mã đào tạo của BYT
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

03:53, 18/10/2018

THỨ BA, NGÀY 30/10/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG A, LẦU 03 - BV CTCH 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

04:29, 17/10/2018

THỨ NĂM, NGÀY 01/11/2018 TẠI PHÒNG GIẢNG DẠY, LẦU 03 - BV CTCH 

Giới hạn tin theo ngày :