Đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TẬP HUẤN PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

03:53, 18/10/2018

THỨ BA, NGÀY 30/10/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG A, LẦU 03 - BV CTCH 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

04:29, 17/10/2018

THỨ NĂM, NGÀY 01/11/2018 TẠI PHÒNG GIẢNG DẠY, LẦU 03 - BV CTCH 
HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

11:47, 23/09/2018

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ XXIV

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY


Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ