Đào tạo

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN XXIV: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN ĐẦU DƯỚI XƯƠQNG QUAY

17:47, 23/09/2018

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ XXIV

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY

TẬP HUẤN THAY KHỚP VAI

TẬP HUẤN THAY KHỚP VAI

21:08, 30/06/2018

Thời gian từ 02 đến 05/07/2017 tại BV CTCH TPHCM
TẬP HUẤN THAY KHỚP VAI

TẬP HUẤN THAY KHỚP VAI

22:38, 11/06/2018

Thời gian từ 02 đến 05/07/2017 tại BV CTCH TPHCM

Giới hạn tin theo ngày :    


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ