Công tác xã hội

THƯ CÁM ƠN

THƯ CÁM ƠN

16:13, 05/09/2017

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN NGÀY 27/02/

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN NGÀY 27/02/2017

05:24, 24/02/2017

Gần 200 đơn vị máu đã được cho đi từ nhân viên y tế CTCH, thân nhân và bạn bè để cứu sống những bệnh nhân cơ khổ, không may mắn.

Giới hạn tin theo ngày :