Bác sĩ

Trưởng phòng Hành chánh quản trị
Nguyễn Thị Ngọc Chinh
Điều dưỡng trưởng BV
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Trưởng phòng
TRẦN THỊ NGỌC DUNG
Trưởng phòng CTXH
NGUYỄN THÁI THÀNH
Bác sĩ trưởng khoa
NGUYỄN NGỌC TUYỀN
Phó trưởng phòng
Phó trưởng Khoa
Võ Thị Hồng Hạnh
Phó trưởng phòng
Phó phòng điều dưỡng
Phó trưởng Khoa
HUỲNH MẠNH NHI
Phó trưởng khoa
Bác sĩ điều trị
PHAN VĨNH SƠN
Bác sĩ điều trị
HUỲNH TRUNG HIẾU
bác sĩ điều trị