Topics about Orthopaedics

CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017
Public

CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017

08:56, 24/05/2018

BV CTCH TPHCM tổ chức với 24 bài báo cáo từ các BV của các tỉnh phía Nam, khoảng 400 đại biểu tham dự, BV Bà Rịa là đơn vị đăng cai hội nghị
Detail